ایمیل

info@patriix.com

info@patriix.com

 

شماره های تماس

تلفن: 9-36424235-021 
فکس:  36424239

آدرس

تهــران، پاکدشت، شهرک صنعتی عباس آباد، بلـوار ابن سینا،خیابان 25